Chúng tôi kiểm soát toàn bộ quá trình từ sản xuất đến giao hàng, vì vậy chúng tôi có thể cung cấp một sản phẩm phù hợp, chất lượng cao và luôn có sẵn. Chúng tôi nhận ra rằng kiểm soát chất lượng là tối quan trọng. Nhờ một nhà nước của các cơ sở nghệ thuật và giám sát cẩn thận trong quá trình sản xuất; sản phẩm của chúng tôi tương đối không có cỏ dại, bệnh tật, cát và cốt liệu. Mức kiểm soát này trong quá trình sản xuất cho phép người tiêu dùng gặt hái không chỉ lợi ích tự nhiên từ xơ dừa mà cả lợi ích cụ thể cho quy trình sản xuất của VinaTap.