Tên sản phẩm : Giá thể gieo hạt Quy cách : 50kg/bao. Giá bán : 2.500d/kg Đặc điểm : Tơi xốp thoáng khí, phù hợp gieo các loại hạt giống. Công dụng : Giá thể chuyên dụng gieo hạt đảm bảo sự này mầm tối đa cho hạt giống. Đồng thời cung câp dinh dưỡng giai đoạn ban đầu cho sự nảy mầm của hạt giống cho đến 5 lá mầm. SẢN XUẤT BỞI NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐẤT SẠCH VINATAP - 11 NĂM KINH NGHIỆM.