Nhà chứa phân ủ lên men :

Bổ sung chế phẩm, CaO, SiO2...

Cứ 7 ngày đảo trộn 1 lần đảm bảo quá trình lên men (làm chín đều các lớp phân):

Đóng gói thành phẩm 20kg/bao :