Peat moss Viet Nam - Low Price

Size : 0-6mm; Moisture : 12-25% ; Ogranic : 25-35%; Axit humic : 5-10%.

Packing : 50 liter/bag, 70 liter/bag, 250liter/bag, 25kg/block

Contact : Whatsaap :+84888888609

Peat moss is exploited and brought to the screening plant to remove impurities. Then put the peat moss into the drying oven at high temperature from 800-900 degrees C, from the initial humidity 65% to <20% moisture to remove Bitumen. Then the Peat Moss is crushed through the hammer mill system, the particle size is obtained from 0.5 - 6mm. After crushing, peat moss is put into the block press by the conveyor system into the block press with a compression ratio of 7/1. Here the peat moss blocks are compacted and packed in the sizes required by the customer.
Universal packing:
50L Peat Moss Bag 10kg
100L Peat Moss Bag 20kg
500L Peat Moss Bag weighing 100kg (Jumbo Bag)
1000L peat moss bag weighing 200kg (Jumbo Bag)
We are professional Peat Moss manufacturer in Vietnam. Ready to provide large export orders. If you want to buy from us, come visit our factory in person or we are ready to call live Video for you to see and evaluate the capacity.
Specifications of VinaTap Vietnam Peat Moss:
Organic Content : >30%
Humic Acid : >15%
Fulvic Acid : >5%
Humidity : <20%
Particle Size: 0.5-6mm
Bitumen content: completely removed.
Packing and Shipping:
24 tons/20 pallets/40HQ
Export port: Ho Chi Minh - Vietnam
Contact : Whatsapp: +84 888 888 609 ; +84 912 100 118 ; Mail: vinatap@gmail.com ; Website: www.vinatap.vn

Peatmoss VinaTap technical specifications
1/ PH: 5-5.5
2/ Ec < 0.8ms/cm
3/ Humic : 6-7%
4/ Humidity < 20%
5/ Volume/Weight: 3.2 liters/kg
6/ NPK: 1kg/cubic meter.
7/ Packaging volume: 50 liters/bag (20 bags = 1 cubic meter)
8/ Peat moss VinaTap is carefully buffered and treated with high temperatures >400 degrees Celsius so there are no fungi, bacteria, insects or other harmful microorganisms. This soil is loose, light, and breathable because of the natural porous structure of the material. It stores water moderately without draining too quickly, making it the ideal substrate for plant roots to develop best from young to mature.
Factory price: 115,000 VND/bag of 15kg/50 liters.

Rêu than bùn được khai thác đưa về nhà máy sàng lọc loại bỏ tạp chất. Sau đó đưa Rêu Than Bùn vào lò sấy khô ở nhiệt độ cao từ 800-900 độ C, tưg độ ẩm ban đầu 65% về độ ẩm <20% để loại bỏ Bitumic. Sau đó Rêu Than Bùn được nghiền nhỏ qua hệ thống nghiền búa, kích thước hạt thu được từ 0,5 - 6mm. Sau nghiền, Rêu Than Bùn đưa vào máy ép khối theo hệ thống băng chuyền vào máy ép khối với tỉ nện nén là 7/1. Ở đây các khối Rêu Than Bùn được nén và đóng gói với các kích cỡ theo yêu cầu của khách hàng.
Đóng gói phổ thông : 
Túi Rêu Than Bùn 50L nặng 10kg
Túi Rêu Than Bùn 100L nặng 20kg
Túi Rêu Than Bùn 500L nặng 100kg (Jumbo Bag)
Túi rêu than bùn 1.000L nặng 200kg (Jumbo Bag)
Chúng tôi là nhà sản xuất chuyên nghiệp Rêu Than Bùn tại Việt Nam. Sẵn sàng cung cấp các đơn hàng lớn xuất khẩu. Nếu bạn muốn mua hàng của chúng tôi, hãy đến thăm quan trực tiếp nhà máy của chúng tôi hoặc chúng tôi sẵn sàng Call Video trực tiếp để bạn xem và đánh giá năng lực.
Thông Số Kỹ Thuật của Rêu Than Bùn VinaTap Việt Nam :
Hàm lượng Hữu Cơ : >30%
Axit Humic : >15%
Axit Fulvic : >5%
Độ ẩm : <20%
Kích cỡ hạt : 0,5-6mm
Hàm lượng Bitumic : đã loại bỏ hoàn toàn.
Đóng Gói và Vận Chuyển:
24 tấn/20 pallet/40HQ
Cảng xuất khẩu: Hồ Chí Minh - Việt Nam
Liên hệ : Whatsapp: +84 888 888 609 ; +84 912 100 118 ; Mail: vinatap@gmail.com ; Website: www.vinatap.vn