Tên sản phẩm : Cocopeat (Mụn dừa)

Kích thước khối: 30 x 30 x 15 cm (hoặc +- 2 cm)

Chiều dài sợi: Dưới 2cm. Trọng lượng: 5kg (+/- 3%)

Độ dẫn điện: (EC)

EC cao (Bộ đồ giường động vật) (5,5 đến 6,5)

EC thấp (Đối với tăng trưởng thực vật) <0,5-0,8 ms / cm

Tạp chất / cát tối đa 3%

Độ ẩm: tối đa 15-20%

PH: 5,8 đến 6,8

Tỷ lệ nén: Trên 75 lít / khối

Đóng gói: Theo yêu cầu, không xếp trên Pallet (xếp trực tiếp trên sàn container, 26 tấn / container 40 feet hoặc Pallet, kéo dài, bọc màng và đóng đai.186-192 khối trên mỗi pallet. 20 pallet mỗi container 40HC '~ 23-24 tấn)

Whatsapp : +84888888609

Cách sử dụng: Môi trường trồng đa mục đích, cải tạo đất, Xây dựng sân golf, Cảnh quan sân vườn, Lọc nước, Lọc không khí, Phủ gốc cây, nguyên liệu phân bón, nuôi giun, trải nền Chăn gia súc (gia súc), Hấp thụ nước tiểu và phân lỏng động vật, Kiểm soát xói mòn đất, Nhiên liệu công nghiệp...

Sử dụng Cocopeat - Mụn dừa được coi là trồng cây không có đất, làm phân bón nông nghiệp hữu cơ, hợp chất hữu cơ để trồng nấm, chất giữ ẩm cho cây trồng, v.v. Mụn dừa, xơ dừa, mụn xơ dừa, chỉ dừa, cám dừa, mùn dừa, cocopeat, vỏ dừa, vỏ dừa khô, vỏ dừa già, chíp dừa, vỏ dừa cắt miếng, gáo dừa, than gáo dừa, than dừa shisha, coco coir, coconut peat, cocopeat block, cocopeat grow bag, cocopeat disc, cocopeat viet nam, cocopeat vinatap, cocopeat powder.

Whatsapp : +84888888609

Block Size: 30 x 30 x 15 cm ( or - 2 cm)

Fiber length: Less than 2cm Weight : 5kg (+/- 3%)

Electric Conductivity (E.C): High EC (Animal Bedding) ( 5.5 TO 6.5)

Low EC (For Plant Growth) < 0.5 ms/cm

Impurities/Sand 3% Max

Moisture: 15-20% Max

PH: 5.8 to 6.8

Compression Ratio: Over 75 Liters / Block

Đóng gói: Theo yêu cầu, không xếp trên Pallet (xếp trực tiếp trên sàn container, 26 tấn / container 40 feet hoặc Pallet, kéo dài, bọc màng và đóng đai.186-192 khối trên mỗi pallet. 20 pallet mỗi container 40HC '~ 23-24 tấn)

Whatsapp : +84888888609

Block Size: 30 x 30 x 15 cm ( or - 2 cm)

Fiber length: Less than 2cm Weight : 5kg (+/- 3%)

Electric Conductivity (E.C): High EC (Animal Bedding) ( 5.5 TO 6.5)

Low EC (For Plant Growth) < 0.5-0.8 ms/cm

Impurities/Sand 3% Max

Moisture: 15-20% Max

PH: 5.8 to 6.8

Compression Ratio: Over 75 Liters / Block

Whatsapp : +84888888609

Packaging: As per requirement, non-palletized (will be bare block loading on container floor, 26 metric ton per 40 feet container or Palletized, stretch, wrapped and strapped. PP, 16-22kg/bag, 186-192 blocks per pallet. 24 pallets per 40’ container ~ 23-24 MTS)

Whatsapp : +84888888609

Whatsapp : +84888888609

Packaging: As per requirement, non-palletized (will be bare block loading on container floor, 26 metric ton per 40 feet container or Palletized, stretch, wrapped and strapped. PP, 16-22kg/bag, 186-192 blocks per pallet. 24 pallets per 40’ container ~ 23-24 MTS)

Usage: Multi-purpose growing medium, Soil amendment, Golf course construction, Landscaping, Water filtration, Air filtration, Mulches, Compost amendment, Worm castings, Animal bedding (cattle), Absorption, Erosion control, Fuel

Coco-peat is treated as soilless, organic agricultural fertilizer, organic compound for mushroom growing, moist-retentive substance for plant, etc.

Whatsapp : +84888888609