Mụn dừa ép khối nhằm giảm cồng kềnh khi vận chuyển, phù hợp cho vận chuyển bằng contaner, xuất khẩu. Nguyên liệu mụn dừa, xơ dừa được xả chát, rửa mặn, cân bằng PH... Sau đó ép thành kiện theo yêu cầu (50-100dm3, 500dm3, 1.000dm3). Với máy ép chuyên dụng của VinaTap thiết kế và gia công làm giảm 150% thể tích so với loại thông thường(Ví dụ: ở thể tích rời là 1 mét khối, sau khi ép lại sẽ giảm thể tích còn 0,2 mét khối).
Quý vị có nhu cầu mua Mụn dừa, xơ dừa, mùn cưa ép kiện xin liên hệ : 0903228893

Tên SP : Mụn dừa ép kiện 60x80x40cm(70kg)

 1. Thông số : Đã xả chát, rửa mặn, nâng PH: Ec<0,5ms; PH 5,8-6,5; độ ẩm<60%.
 2. Tỉ lệ mụn/xơ :70/30; 80/20; 90/10; 95/5. Đã chứng nhận SGS hữu cơ.
 3. Giá bán: 5.000đ/kg (350.000đ/kiện 70kg)
 4. Liên hệ: 0903228893 ; 0835881888

CÔNG TY VINATAP VIỆT NAM

Mụn dừa chưa ép (đã qua xử lý)

Mụn dừa ép kiện 1000dm3

Mụn xơ dừa ép VinaTap kiện 1000dm3 

 Mụn dừa ép kiện 60x80x40cm(70kg)

 1. Thông số : Đã xả chát, rửa mặn, nâng PH: Ec<0,5ms; PH 5,8-6,5; độ ẩm<60%.
 2. Tỉ lệ mụn/xơ :70/30; 80/20; 90/10; 95/5. Đã chứng nhận SGS hữu cơ.
 3. Giá bán: 5.000đ/kg (350.000đ/kiện 70kg)
 4. Liên hệ: 0903228893 ; 0835881888

CÔNG TY VINATAP VIỆT NAM

 Mụn dừa ép kiện 60x80x40cm(70kg)

 1. Thông số : Đã xả chát, rửa mặn, nâng PH: Ec<0,5ms; PH 5,8-6,5; độ ẩm<60%.
 2. Tỉ lệ mụn/xơ :70/30; 80/20; 90/10; 95/5. Đã chứng nhận SGS hữu cơ.
 3. Giá bán: 5.000đ/kg (350.000đ/kiện 70kg)
 4. Liên hệ: 0903228893 ; 0835881888

CÔNG TY VINATAP VIỆT NAM

 Mụn dừa ép kiện 60x80x40cm(70kg)

 1. Thông số : Đã xả chát, rửa mặn, nâng PH: Ec<0,5ms; PH 5,8-6,5; độ ẩm<60%.
 2. Tỉ lệ mụn/xơ :70/30; 80/20; 90/10; 95/5. Đã chứng nhận SGS hữu cơ.
 3. Giá bán: 5.000đ/kg (350.000đ/kiện 70kg)
 4. Liên hệ: 0903228893 ; 0835881888

CÔNG TY VINATAP VIỆT NAM

 

 Mụn dừa ép kiện 60x80x40cm(70kg)

 1. Thông số : Đã xả chát, rửa mặn, nâng PH: Ec<0,5ms; PH 5,8-6,5; độ ẩm<60%.
 2. Tỉ lệ mụn/xơ :70/30; 80/20; 90/10; 95/5. Đã chứng nhận SGS hữu cơ.
 3. Giá bán: 5.000đ/kg (350.000đ/kiện 70kg)
 4. Liên hệ: 0903228893 ; 0835881888

CÔNG TY VINATAP VIỆT NAM

Mùn cưa ép bánh 300-300-150mm (5kg)

 Mụn dừa ép kiện 60x80x40cm(70kg)

 1. Thông số : Đã xả chát, rửa mặn, nâng PH: Ec<0,5ms; PH 5,8-6,5; độ ẩm<60%.
 2. Tỉ lệ mụn/xơ :70/30; 80/20; 90/10; 95/5. Đã chứng nhận SGS hữu cơ.
 3. Giá bán: 5.000đ/kg (350.000đ/kiện 70kg)
 4. Liên hệ: 0903228893 ; 0835881888

CÔNG TY VINATAP VIỆT NAM

 

 Mụn dừa ép kiện 60x80x40cm(70kg)

 1. Thông số : Đã xả chát, rửa mặn, nâng PH: Ec<0,5ms; PH 5,8-6,5; độ ẩm<60%.
 2. Tỉ lệ mụn/xơ :70/30; 80/20; 90/10; 95/5. Đã chứng nhận SGS hữu cơ.
 3. Giá bán: 5.000đ/kg (350.000đ/kiện 70kg)
 4. Liên hệ: 0903228893 ; 0835881888

CÔNG TY VINATAP VIỆT NAM

Mùn dừa ép bánh 300-300-150mm (5kg)

Tên SP : Mụn dừa ép kiện 60x80x40cm(70kg)

 1. Thông số : Đã xả chát, rửa mặn, nâng PH: Ec<0,5ms; PH 5,8-6,5; độ ẩm<60%.
 2. Tỉ lệ mụn/xơ :70/30; 80/20; 90/10; 95/5. Đã chứng nhận SGS hữu cơ.
 3. Giá bán: 5.000đ/kg (350.000đ/kiện 70kg)
 4. Liên hệ: 0903228893 ; 0835881888

 

CÔNG TY SẢN XUẤT ĐẤT SẠCH – PHÂN BÓN – GIÁ THỂ - VINATAP

Địa Chỉ : Yên Mỹ - Thanh Trì – Hà Nội

Hà Nội : 0983 - 39 - 68 -11 | 024 - 85 - 888 - 884

Hồ Chí Minh : 0903 22 88 93

Email : Vinatap@gmail.com

Website : Vinatap.v