Xơ dừa : bao 50dm3 (4-5kg)

Giá bán : Từ 500 bao trở lên : 29.000d/bao.

Vận chuyển : phí vận chuyển - bốc xếp theo thoả thuận theo địa chỉ giao hàng.

Liên hệ mua hàng nhanh : 0983 3968 11,