Mụn dừa - xơ dừa VinaTap giá rẻ.

 1. Tên SP : Mụn xơ dừa đã xử lý
 2. Thông số : Đã xả chát, rửa mặn, nâng PH: Ec<0,5ms; PH 5,8-6,5; độ ẩm<60%. Tỉ lệ mụn/xơ :70/30; 80/20; 90/10; 95/5. Đã chứng nhận SGS hữu cơ.
 3. Quy cách và giá bán: Giá bán: 38.000đ/bao 10kg ; 72.000đ/bao 20kg; 105.000đ/bao 30kg.
 4. Liên hệ: 0903228893 ; 0835881888

 1. Tên SP : Mụn xơ dừa đã xử lý xuất khẩu
 2. Thông số : Đã xả chát, rửa mặn, nâng PH: Ec<0,5ms; PH 5,8-6,5; độ ẩm<60%. Tỉ lệ mụn/xơ :70/30; 80/20; 90/10; 95/5. Đã chứng nhận SGS hữu cơ.
 3. Quy cách và giá bán: Giá bán: 38.000đ/bao 10kg ; 72.000đ/bao 20kg; 105.000đ/bao 30kg.
 4. Liên hệ: 0903228893 ; 0835881888

Vận chuyển : phí vận chuyển - bốc xếp theo thoả thuận theo địa chỉ giao hàng.

 1. Tên SP : Mụn xơ dừa đã xử lý
 2. Thông số : Đã xả chát, rửa mặn, nâng PH: Ec<0,5ms; PH 5,8-6,5; độ ẩm<60%. Tỉ lệ mụn/xơ :70/30; 80/20; 90/10; 95/5. Đã chứng nhận SGS hữu cơ.
 3. Quy cách và giá bán: Giá bán: 38.000đ/bao 10kg ; 72.000đ/bao 20kg; 105.000đ/bao 30kg.
 4. Liên hệ: 0903228893 ; 0835881888

 

 1. Tên SP : Mụn xơ dừa đã xử lý
 2. Thông số : Đã xả chát, rửa mặn, nâng PH: Ec<0,5ms; PH 5,8-6,5; độ ẩm<60%. Tỉ lệ mụn/xơ :70/30; 80/20; 90/10; 95/5. Đã chứng nhận SGS hữu cơ.
 3. Quy cách và giá bán: Giá bán: 38.000đ/bao 10kg ; 72.000đ/bao 20kg; 105.000đ/bao 30kg.
 4. Liên hệ: 0903228893 ; 0835881888

 

 1. Tên SP : Mụn xơ dừa đã xử lý
 2. Thông số : Đã xả chát, rửa mặn, nâng PH: Ec<0,5ms; PH 5,8-6,5; độ ẩm<60%. Tỉ lệ mụn/xơ :70/30; 80/20; 90/10; 95/5. Đã chứng nhận SGS hữu cơ.
 3. Quy cách và giá bán: Giá bán: 38.000đ/bao 10kg ; 72.000đ/bao 20kg; 105.000đ/bao 30kg.
 4. Liên hệ: 0903228893 ; 0835881888

 1. Tên SP : Mụn xơ dừa đã xử lý
 2. Thông số : Đã xả chát, rửa mặn, nâng PH: Ec<0,5ms; PH 5,8-6,5; độ ẩm<60%. Tỉ lệ mụn/xơ :70/30; 80/20; 90/10; 95/5. Đã chứng nhận SGS hữu cơ.
 3. Quy cách và giá bán: Giá bán: 38.000đ/bao 10kg ; 72.000đ/bao 20kg; 105.000đ/bao 30kg.
 4. Liên hệ: 0903228893 ; 0835881888