Coco peat Blocks 5kg

    Coco peat Blocks are made mainly for commercial use. It is reconstituted and used as a growing medium by greenhouse cultivators and for potting mixes. After reconstitution, it is mixed with fertilizer and other additives and packed as a retail pack by manufacturers of growing medium. Cocopeat is washed dried & compressed into 5 kg blocks for your convenience. Cocopeat/Coco Coir/Coco Fiber has a unique ability to withstand high compaction force without leaving its beneficial structure. It is an Organic matter and completely biodegradable. Coco Peat is an Excellent Growing Medium and Ideal Substitute for peat moss.

Emaill : vinatapp@gmail.com ; Whatappp : +84888888609
    Coco peat Blocks are made mainly for commercial use. It is reconstituted and used as a growing medium by greenhouse cultivators and for potting mixes. After reconstitution, it is mixed with fertilizer and other additives and packed as a retail pack by manufacturers of growing medium. Cocopeat is washed dried & compressed into 5 kg blocks for your convenience. Cocopeat/Coco Coir/Coco Fiber has a unique ability to withstand high compaction force without leaving its beneficial structure. It is an Organic matter and completely biodegradable. Coco Peat is an Excellent Growing Medium and Ideal Substitute for peat moss.

cocopeat block vinatap

Emaill : vinatapp@gmail.com ; Whatappp : +84888888609

Mụn dừa Khối được sản xuất chủ yếu cho mục đích thương mại. Nó được hoàn nguyên và sử dụng làm môi trường trồng trọt bởi những người trồng trọt trong nhà kính và cho hỗn hợp bầu. Sau khi hoàn nguyên, nó được trộn với phân bón và các chất phụ gia khác và được các nhà sản xuất giá thể đóng gói thành gói bán lẻ. Mụn dừa được rửa sạch phơi khô và đóng thành từng khối 5kg tiện lợi cho quý khách. Mụn dừa/Xơ dừa/Xơ dừa có khả năng đặc biệt là chịu được lực nén cao mà không để lại cấu trúc hữu ích của nó. Nó là một chất hữu cơ và hoàn toàn phân hủy sinh học. Coco Peat là một chất thay thế lý tưởng và giá thể phát triển tuyệt vời cho rêu than bùn.

cocopeat block vinatap

Emaill : vinatapp@gmail.com ; Whatappp : +84888888609
    Mụn dừa Khối được sản xuất chủ yếu cho mục đích thương mại. Nó được hoàn nguyên và sử dụng làm môi trường trồng trọt bởi những người trồng trọt trong nhà kính và cho hỗn hợp bầu. Sau khi hoàn nguyên, nó được trộn với phân bón và các chất phụ gia khác và được các nhà sản xuất giá thể đóng gói thành gói bán lẻ. Mụn dừa được rửa sạch phơi khô và đóng thành từng khối 5kg tiện lợi cho quý khách. Mụn dừa/Xơ dừa/Xơ dừa có khả năng đặc biệt là chịu được lực nén cao mà không để lại cấu trúc hữu ích của nó. Nó là một chất hữu cơ và hoàn toàn phân hủy sinh học. Coco Peat là một chất thay thế lý tưởng và giá thể phát triển tuyệt vời cho rêu than bùn.

cocopeat block vinatap

Emaill : vinatapp@gmail.com ; Whatappp : +84888888609

 

Emaill : vinatapp@gmail.com ; Whatappp : +84888888609
Thank Youu Soo Much