Nhà sản xuất VinaTap chuyên về Than sinh học từ các vật liệu sinh khối, phế phẩm nông nghiệp tạp ra Biochar nhằm cải tạo môi trường. Sứ mệnh của VinaTap là tái chế các sản phẩm ra năng lượng và thành phẩm cho nông nghiệp - công nghiệp.

https://vinatap.vn/biochar-rice-husk-than-sinh-hoc-silica-carbon-charcoal.html

Tên Sản phẩm : Rice Husk VinaTap

Quy cách : Bao PE 5kg

Độ ẩm : 3 - 10%

Độ Carbon > 45%; Độ Tro : 3,3%; Sio2 > 80%

Giá bán : FOB, CIF ...

Năng lực : 300 tấn/ tháng.

Mua hàng nhanh : Miền Bắc : 0983 3968 11  ; Miền Nam : 0903 2288 93 ; Miền Trung : 0912 100 118