Tên sản phẩm : Vôi Xử lý nước 
- Độ sáng:> 80%

- Kích thước: D97 = 50 - 150 mùa hè (sinh theo yêu cầu)

- Hàm lượng CaO:> 90% (yêu cầu sản phẩm)

- Chức năng số lượng lớn: 1,5%

- Túi PP lót polyetylen, túi PP tráng PE, và túi jumbo và chuyển đổi theo nhu cầu.

- Công thức: Tính, tan trong nước.

Công dụng: Do đặc tính tan chậm trong nước ở điều kiện bình thường, hàm lượng vôi bão hòa và sau bão hòa có thể tận dụng lại nên được xem là hóa chất khử trùng công nghiệp với chi phí thấp nhất hiện nay.

Ngoài khả năng khử trùng trong nước thải, tại mức độ bão hòa, khi chạm mức pH = 12, nước vôi cũng làm cho hầu hết các liên kết peptit, liên kết este... bị thủy phân và thay đổi cấu trúc phân tử hóa học, bẻ gãy các mạch liên kết làm giảm tính độc đối với các dòng nước thải cần xử lý.