Tro Trấu( Rice husk Ash) ứng dụng trong Luyện kim ở các nhà máy sản xuất thép liên tục.

Nó được sử dụng như vật liệu che phủ. Tro Trấu có thể bảo vệ thép lỏng khỏi quá trình oxy hóa, không gây hại cho lớp lót. Sử dụng rộng rãi cho thấy tính năng của nó về nhiệt độ nóng chảy vừa phải, khả năng hấp thụ tốt, cách nhiệt hoàn hảo, mức độ thiêu kết yếu và không có lớp vỏ.

It is used as covering material. Rice husk ash can protect liquid steel from oxidation, no harm to lining. Widely used shows its feature of moderate melting point, good absorption, perfect insulation, weak degree of sintering and no crust.

Công dụng :

Trong quá trình đúc liên tục, tro trấu làm vật liệu cách điện có thể được sử dụng để tạo ra lợi ích vượt trội. Đó là với những lợi thế của trọng lượng khối lượng nhỏ, lan truyền tốt, không gây ô nhiễm. 

 

trấu có ga C% <1%

 

Nước%

Tro

 Nội dung%

Bay hơi

 vấn đề%

Chính 

thành phần%

 

Thành phần 

Trong  thành phần hóa học bột tro %

 

<5


40-45


3-8

 

carbon

Lưu huỳnh

 PhospHorus

SiO2

AL2O3

CaO

MgO

Fe203

 40-50

0.5

0.5

60-80

2-5

2-5

2-8

0.1-0.3

 

trấu có ga C% <1%

 

Nó được sử dụng như vật liệu che phủ. Tro Trấu có thể bảo vệ thép lỏng khỏi quá trình oxy hóa, không gây hại cho lớp lót. Sử dụng rộng rãi cho thấy tính năng của nó về nhiệt độ nóng chảy vừa phải, khả năng hấp thụ tốt, cách nhiệt hoàn hảo, mức độ thiêu kết yếu và không có lớp vỏ.

 

Than trấu carbon thấp : 

Than trấu carbon trung bình :

Than trấu Carbon Cao :

 

1. INTRODUCTION OF THE GOODS:

Combustion of rice hulls affords rice husk ash (acronym RHA). This ash is a potential source of amorphous reactive silica, which has a variety of applications in materials science.
Silica is the basic component of sand, which is used with cement for plastering and concreting. This fine silica will provide a very compact concrete. The ash also is a very good thermal insulation material. The fineness of the ash also makes it a very good candidate for sealing fine cracks in civil structures, where it can penetrate deeper than the conventional cement sand mixture.
A number of possible uses for RHA include absorbents for oils and chemicals, soil ameliorants, a source of silicon, insulation powder in steel mills, as repellents in the form of "vinegar-tar" release agent in the ceramics industry, as an insulation material. More specialized applications include the use of this material as a catalyst support.


SOME OTHER APPLICATIONS IN INDUSTRY  OF RICE HUSK ASH SUCH AS

 • Goodyear announced plans to use rice husk ash as a source for tire additive
 • Toothpaste
 • Brewing
 • Fertilizer and substrate
 • Fireworks
 • Fuel
 • Insulating material….

 2. PRODUCTION PROCESSING

 • Production smoked
 • Liên hệ mua hàng nhanh : 
 • Hà Nội : 0983 39 68 11
 • Hồ Chí Minh : 0903 22 88 93